Verhelst: “Eventuele contact tracing app moet privacy-toets doorstaan”

In de Kamercommissie Economie is er een resolutie goedgekeurd die de eventuele introductie van een smartphone-app voor contact tracing kadert. “Het is nog niet zeker of zo’n app er komt, maar mocht er een komen dan kunnen we nu zeker zijn van een veilige uitrol die de privacy respecteert”, zegt Open Vld Kamerlid Kathleen Verhelst.

Nu de eerste stappen richting in exitstrategie uit de coronamaatregelen zijn gezet, zal testing en contact tracing essentieel zijn om een tweede piek te voorkomen. Om die tracing te doen, wordt er manueel gewerkt via call centers. Maar de technologie kan eventueel ook een handje helpen door een contact tracing app. “De gemeenschappen zijn in beide gevallen bevoegd voor dit contactonderzoek. De taak van de federale overheid is enkel om een wettelijk kader vast te leggen waarbinnen deze tracing moet gebeuren en dat met voldoende respect voor onze fundamentele rechten en vrijheden, meer bepaald voor onze privacy”, aldus Verhelst.

De Kamer nam een resolutie aan waarin ze het privacykader voor een eventuele app heeft afgelijnd: “De vrijwilligheid van de app is een belangrijk uitgangspunt. Aan de burgers van dit land kan niet opgelegd worden dat ze zo’n app moeten installeren. Daarnaast mag de app niet gebruikt worden om na te gaan waar iedereen zich op elk ogenblik van dag bevindt. GPS-signalen mogen dus niet gebruikt worden. Het is beter om met bluetooth-technologie te werken. De opslag van de gegevens dient decentraal en tijdelijk te gebeuren. De data die verzameld wordt, moet na de crisis dus ook worden verwijderd.”