Duurzaamheid en circulaire economie

Na een stagedag bij Linum en Vanheede heb ik heel wat nieuwe, interessante inzichten voor de commissies “Economie, Consumentenbescherming en Digitalisering”alsook voor deze van “Energie, Leefmilieu en Klimaat” waarmee ik aan de slag zal gaan.

Een belangrijk aspect is circulaire economie. Dit baseert zich op 4 bouwstenen:

  1. Ontwerp: we moeten de fabrikant proberen te beperken in gebruik van moeilijk recycleerbare producten/ontwerpen – de marketing is zich vaak te weinig bewust van de door hen veroorzaakte footprint van verpakking.
  2. Retour logistiek: het terug verzamelen moet mogelijk kunnen zijn en logistiek uitgerold kunnen worden.
  3. Samenwerking: er moet samengewerkt worden om te optimaliseren en de ganse ketting moet ondersteund of gestuurd worden. Bij onnodig hoge kwaliteitseisen, worden recyclagegrondstoffen niet aangewend, evenmin door de kost van de te dure recyclage. De gebruiker en finaal de consument wordt immers vaak geleid door prijs.
  4. Business model: het plaatje moet economisch gezien overal kloppen voor alle partijen.

Belangrijk in het ganse gegeven is het gedrag van mensen, dat best gestuurd wordt door objectief en (wetenschappelijk) juist te informeren.
Zo is plastiek bijvoorbeeld vaak beter dan glas: zie een zeer boeiende korte uitleg van professor Kim Ragaert van UGent. Er wordt vaak te zwart-wit gedacht, gevoed door populaire beelden of slogans op sociale media.