Opinie: onkruid in ons straatbeeld

Al een hele tijd stoort het onkruid in het straatbeeld mij enorm. Verwaarloosde wegen en openbare plaatsen, overwoekerd met onkruid zijn geen uitzondering in ons land. Dat het niet mooi oogt is één iets, maar op sommige plaatsen gaat het zelfs zo ver dat onze wegen en pleinen zodanig zijn aangetast dat ze onbruikbaar worden.

Het onderhoud van ons openbaar domein is iets dat op elk niveau aangepakt dient te worden.
Nu las ik dat Sandy Evrard, de burgemeester van Mesen, eist dat iedereen in zijn stad het onkruid voor zijn eigen deur wiedt. Wie zijn stoep verwaarloost riskeert een boete. Het is een jammerlijk maar blijkbaar nodig initiatief en een goed begin om deze problematiek effectief aan te pakken. En daarbij ook mooi signaal aan élke burger van ons land om zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen en dat wat de overheid investeert voor ons met ons belastinggeld ook te helpen onderhouden.

De straten ogen mooier en de openbare wegen blijven langer nieuw en vragen dus minder snel onderhoud. Ook aan bushaltes of openbare wachtplekken zou het fantastisch zijn mocht de burgerzin zo ver reiken, dat men zich eens buigt om iets te wieden, net zoals het opruimen van zwerfvuil bij een wandeling. Natuurlijk moet zwerfvuil in eerste instantie vermeden worden en desnoods bestraft worden, maar zo draagt iedereen bij aan het milieu en blijven we fysiek in form.

Wie niet in staat is om zijn of haar voetpad te onderhouden, mag in Mesen de stad verwittigen, zodat ze eventueel vrijwilligers kunnen inschakelen. Een goed idee, maar hierin kunnen we nog verder gaan. Door bijvoorbeeld ook voor het onderhoud van openbare wegen, parkings, ronde punten in gemeenten fysiek gezonde inactieven aan te sporen om te helpen wieden.

Natuurlijk moet er bij dit probleem verder gekeken worden dan de eigen stoep en vraagt dit een grotere oplossing, waar er snel werk van gemaakt moet worden. Maar eens onkruid wieden voor onze eigen deur is geen grote moeite, we moeten fier zijn op wat we bereikten en ervoor zorgen, gewoon doen en het maakt zeker iedereen gelukkiger!