Opinie: een digitale bouwsector

Gisteren was er een zeer grote opkomst op de voorstelling van het visierapport van de Vlaamse Confederatie Bouw. Hieruit viel duidelijk te concluderen dat het digitale verhaal bij iedereen nu volop in evolutie is.

Dankzij verschillende digitale toepassingen komen er heel wat belangrijke veranderingen de bouwsector tegemoet. Zo denk ik aan BIM (Building Information Modelling), een digitaal model waar alle gegevens van de verschillende actoren van het bouwproject samenkomen en aan elkaar getoetst worden, of aan het 3D-scannen van gebouwen die bijvoorbeeld gerenoveerd moeten worden. Het zijn digitale toepassingen die bij een optimale ondersteuning de bouwsector kunnen veranderen.

De meeste ondernemingen en sectoren zitten niet stil en blijven steeds innoveren om zo optimaal mogelijk gebruik te kunnen maken van alle digitale veranderingen die op ons afkomen. Als overheid is het daarom belangrijk om niet achter te blijven en het ondernemen en de digitalisering te ondersteunen. Hierbij is belangrijk dat ook de overheid volop gebruikmaakt van de kansen die digitalisering biedt. Door meer in te zetten op een digitale overheid kunnen we het ondernemen verder vereenvoudigen en ondersteunen. 

Een voorbeeld waarbij digitalisering het ondernemen kan vereenvoudigen en waar ook de bouwsector geregeld mee in aanraking komt, is het registreren van tijdelijke werkloosheid om economische redenen. Men kan dat tegenwoordig al digitaal registeren, toch dient de werkgever nog altijd een papieren register bij te houden.
Digitalisering kan ook bij het opstarten van een werf de administratieve lasten vereenvoudigen. Ook hier is kom een ganse papierwinkel kijken om te kunnen voldoen aan de regelgeving. Dat terwijl te mogelijkheden er zijn om alles eenvoudig en digitaal te laten verlopen.

Deze en andere nutteloze, administratieve lasten voor de bouwsector, maar ook voor alle andere sectoren kunnen en moeten we als overheid vereenvoudigen.