Duidelijke oproep: ondernemerschap in de overheid

Afgelopen week was ik aanwezig op de opening van de indrukwekkende beurs Matexpo in Kortrijk en het event De Rentree in Brussel, Voka’s aftrap van het politieke jaar. De boodschap op beide evenementen was klaar en duidelijk: het ondernemerschap is en blijft belangrijk voor onze maatschappij en verdient alle ondersteuning.

Op Matexpo stelde Ivan van de Cloot van Itinera pertinent en terecht dat ondernemingen voor welvaart zorgen in onze maatschappij. Ze creëren werk en inkomen voor de mensen, voor andere bedrijven en voor de overheid. Aangezien werk nog steeds de beste armoedebestrijding is, blijft het de taak van de overheid om de lasten op arbeid te verlagen, ondernemers doeltreffend te steunen en daarbij ook te zorgen voor rechtszekerheid voor de ondernemingen.

Dezelfde duidelijke oproep kwam er ook op de Rentree van Voka door voorzitter Wouter De Geest. Tegelijk zei hij terecht dat ook de overheid beter zou opereren zoals een ondernemingen waar de klanten centraal staan, gezien men beseft dat zij de reden zijn voor hun bestaan.

We hebben dringend nood aan een durfregering die moedige beslissingen neemt, want de urgentie is er meer dan ooit. Wat niet meer werkt, moet men veranderen. Het enige verschil is wel dat je als ondernemer de mensen kiest waarmee je samenwerkt en met hen dezelfde visie deelt waardoor je gemakkelijker en sneller de weg vindt om je de doel te bereiken… als beleidsmaker kies je dit echter niet altijd.

Toch is het belangrijk dat we ook in de politiek zo goed mogelijk samenwerken, alleen zo geraken we vooruit. Onze taak als beleidsmakers is nu efficiënt, digitaal en daadkrachtig samenwerken in plaats van onze energie te verspillen aan individuele belangen en aan een kibbelende/blokkerende werking, die leidt tot schuldig verzuim. De toekomstige regeringsleiders moeten dus ambitieus zijn, duidelijke doelen voorop stellen, de problemen effectief aanpakken en ze niet vooruit schuiven. Alleen zo worden we een efficiënte en ondernemende overheid waar ik graag aan meewerk.