Activeer om te werken en verlaag uitkeringen sneller

7 op 10 Vlamingen wil de werkloosheidsuitkeringen verlagen om zo het verschil tussen werken en niet werken te vergroten, blijkt uit een UGent-onderzoek. Ik schrik daar niet van.

Onze welvaartsstaat is gebouwd op mensen die aan de slag zijn. Op wie elke dag opnieuw het beste van zichzelf geeft en bijdraagt aan de samenleving. Het is niet voor niets dat we met Open Vld op de nagel van de activiteitsgraad blijven kloppen.

Het aantal werkenden in ons land moet drastisch omhoog om ons systeem betaalbaar te houden. Zoals professor Baert zegt: hoe minder mensen hun schouders onder de sociale zekerheid zetten, hoe meer werkende mensen dreigen te moeten afstaan.

Het té kleine verschil tussen werken en niet werken zorgt dat velen niet geprikkeld worden om (terug) actief te worden op de arbeidsmarkt. Problematisch voor onze bedrijven, voor de wérkende mens en voor onze sociale zekerheid.

Open Vld wil die werkende mensen ondersteunen. In Vlaanderen realiseerden we de jobbonus: ruim 600.000 Vlamingen die werken aan een loon lager dan 2.500 euro per maand ontvangen jaarlijks een bedrag dat kan oplopen tot 600 euro netto. Collega Tom Ongena heeft die cijfers opgevraagd. De doelgroep van deze maatregel wordt nog vergroot waardoor tegen het jaareinde 900.000 Vlamingen de bonus zullen krijgen.

Op Belgisch niveau activeren we langdurig zieken: op maat, waar het kan. We zetten in op flexi-jobs zodat wie wil werken zoveel mogelijk kan werken. We zorgen voor een betere balans tussen werk en privé door mensen toe te laten hetzelfde werk in een 4-dagen-werkweek te presteren. En, eindelijk, zal wie langer werkt en effectief aan de slag is ook meer pensioen krijgen. Voor de eerste keer wordt de toegang tot het minimumpensioen in ons land beperkt tot de mensen die effectief 20 jaar gewerkt hebben aan minimum vier vijfde.

Maar we zijn er nog niet. Blijven hervormen is nodig. Versterk bijvoorbeeld de degressiviteit van werkloosheidsuitkeringen: laat uitkeringen sneller dalen!

De samenleving is verdeeld en de politiek bijgevolg ook. Vivaldi is daardoor een grote coalitie met relatief veel partijen. Hervormen zal dus trapsgewijs moeten. Het een kwestie van evolutie, geen revolutie. Belangrijk dat we de juiste koers aanhouden.

jobsjobsjobs #GPS #gedrevenpositiefsamen