Mijn drive

“Het is niet de ondernemers enerzijds en werknemers anderzijds. Het gaat om een werkbare maatschappij maken waar we goed kunnen samenwerken én leven, waarin er erkenning is voor ieders rol maar ook voor de risico’s en de verantwoordelijkheden. Het is werken aan een positieve dialoog i.p.v. polarisatie.”

Ik wil een stem zijn in Brussel voor alle hardwerkende ondernemers, voor zelfstandigen en onze vele kmo’s. Te weinig politici benaderen vandaag de zaken vanuit deze invalshoek. Ik wil dit wel doen en het ondernemerschap terug in een positief daglicht plaatsen. 

En het is zeker niet de ondernemers enerzijds en werknemers anderzijds. Het gaat om streven naar werkbare welvaartsmaatschappij waar we goed kunnen samenwerken én leven, waar er erkenning is voor ieders rol, maar waar er ook rekening gehouden wordt met de risico’s en verantwoordelijkheden van elke rol. Het is werken naar een positieve dialoog in plaats van polarisatie, wat enkel leidt tot spanning en afgunst. Werken moet beloond kunnen worden, zonder afgunst aan elkaar.

Ik wil me eerlijk inzetten, ik wil geen speelbal zijn van onterecht lobbywerk, maar ik wil echte grieven en ongemakken wegwerken zodat ondernemers niet ontmoedigd worden om risico’s te nemen, zodat ze blijven geloven en investeren in ons land waar het goed is om te leven. Ik verdedig ook graag de maatschappelijke verantwoordelijkheden die ondernemers zullen moeten opnemen rond personeelsbeleid en klimaatbewustzijn,… Maar ik wil dus ook een engagement van allen.

Ondernemeester én politica: gedreven positief samen !
Om elkaar te begrijpen kun je best eens in de ander zijn schoenen staan…