Verhelst: “Slim relanceplan nodig”

Nu ook de horecasector binnenkort terug aan de slag mag, komt onze economie weer volledig op gang. Kamerlid Kathleen Verhelst roept op om nu de omschakeling te maken van brede stabiliserende steunmaatregelen naar een slim economisch relanceplan.

“De impact van de coronacrisis is gigantisch. Zeker ook op economisch vlak. Nu we uit de lockdown komen, staan we voor de grootste uitdaging sinds de Tweede Wereldoorlog. Toen werd de basis gelegd voor jaren economische groei. Nu moeten we cruciale keuzes maken die ook voor de komende 20 jaar groei verzekeren,” aldus Kamerlid en bedrijfsleider Kathleen Verhelst.

“In de eerste fase werden terecht de bazooka’s bovengehaald om de economie te stabiliseren. Met brede steunmaatregelen voor alle bedrijven die door de lockdown getroffen werden. Daar moeten we nu van afstappen. Bedrijven die al voor de crisis ongezond waren, kunnen we niet met belastingsgeld in leven houden. Van de linkerzijde horen we dan weer allerlei oude recepten zoals meer brugpensioen en een ontslagverbod. Die werken niet en kosten handenvol geld.”

Verhelst vraagt een slim relanceplan: “Al voor de crisis was de productiviteitsgroei in België te laag. Laten we deze relance gebruiken om de productiviteit in ons land te verhogen. Dit doen we niet door mensen af te schrijven, maar door levenslang leren te ondersteunen. Alleen investeringen die de productiviteit verhogen, zullen zichzelf terugverdienen en de schuldgraad doen dalen.”

De conclusie is duidelijk voor Verhelst: “Ik hoor bij de mensen ergernis over sommige te vrijgevige maatregelen. Zeker omdat we allemaal beseffen dat dit uiteindelijk zal moeten betaald worden. We moeten er over waken dat de middelen voor de relance slim en efficiënt worden ingezet.”

Lees hier mijn volledige tussenkomst