Tijd voor een slim herstelplan

De coronacrisis heeft onze maatschappij diep geraakt.
Zeker ook op economisch vlak.
In de eerste fase werden terecht bazooka’s bovengehaald om de economie te stabiliseren.

Nu we uit de lockdown komen zullen de economische gevolgen nog meer voelbaar worden.

Ons land staat voor de grootste uitdaging sinds de tweede Wereldoorlog.

Toen werd de basis gelegd voor jaren economische groei.

Nu moeten we nog meer cruciale keuzes maken om voor de toekomst economische groei te verzekeren,

Er volgt immers geen logische heropbouw, zoals bij een naoorlogse periode.

Een wel overwogen herstelplan uitdokteren, dat onze economie redt en jobs creëert, is dé opdracht, zonder als overheid overbodig tussen te komen in economische wetmatigheden.

Een plan dat afstapt van de dure bazooka’s van in de beginfase.
Bedrijven die al voor de crisis ongezond waren, kunnen we onmogelijk met belastingsgeld in leven houden.
De stilstand van de economie kunnen we niet langer ondersteunen.

Nu is het tijd voor goed maatwerk.

Van de linkerzijde hoor ik allerlei recepten die tot het verleden behoren, zoals brugpensioenen uitbreiden en ontslagen verbieden.

Als liberaal kijk ik naar liever een betaalbare en haalbare toekomst.

Al voor de crisis was de productiviteitsgroei in België te laag.

Laten we deze relance gebruiken om de productiviteit in ons land te verhogen. 

Niet door mensen af te schrijven, maar door levenslang leren te ondersteunen.

Alleen investeringen die de productiviteit of rentabiliteit verhogen, zullen zichzelf terugverdienen en de schuldgraad doen dalen. Sommigen moeten de Staat zelfs niet kosten, zoals de introductie van 5G.

Vragen:
Wordt er voldoende toegezien of de maatregelen nu beantwoorden aan relance ipv stilstand.
Wordt met de deelstaten getoetst of er geen overlappingen zijn?
Worden ze gecheckt of ze fraudebestendig zijn en hoe?
Wordt misbruiken rechtgezet bij bedrijven maar ook bij werknemers?
 
 

Als volksvertegenwoordiger hoor ik dank, maar ook veel ergernis bij te vrijgevige maatregelen.
Zeker als we allemaal beseffen dat dit geld er niet is.
Mensen zijn niet naïef en weten dat dit als een boomerang terug komt.
Laat ons aub goed overwegen en waken over de juiste maatregelen.
Dit zijn we als verantwoordelijke overheid verplicht