Verhelst: “Ondernemers hebben nood aan vlotte toegang tot kredieten”

De vorige federale regering kondigde, in samenwerking met de Nationale Bank en de bankensector, in maart vorig jaar haar bankenplan aan. Op die manier konden de ondernemingen vlotter uitstel voor hun kredieten krijgen en kregen ze vlotter toegang tot overbruggingskredieten. “Dat was essentieel voor vele ondernemers om de lopende kosten te dekken. Daarom vraag ik ook aan de minister of er een verlenging van dit bankenplan komt”, stelt Kathleen Verhelst (Open Vld).

Het bankenplan hield het volgende in: enerzijds kregen de ondernemingen voor hun kredieten uitstel van betaling. Het betalingsuitstel kan lopen tot uiterlijk 31 maart 2021. Het totale betalingsuitstel voor 2020 en 2021 samen mag in totaal echter maximaal 9 maanden bedragen.  Anderzijds werd een staatsgarantie gecreëerd ter waarde van 50 miljard EUR – de zgn. bazooka – waarbij de overheid zich garant kon stellen voor overbruggingskredieten van 1 jaar die de banken aan bedrijven verschaften.

Midden juli kwam daar de zgn. KMO-bazooka van 10 miljard EUR bij, die het mogelijk maakt voor KMO’s om overheidsgaranties te krijgen voor kredieten met een langere looptijd van 1-3 jaar.  De garantieregeling voor kmo-kredieten van meer dan 1 jaar wordt verlengd tot 30 juni 202.

“Dit bankenplan is voor veel ondernemers enorm belangrijk om hun lopende kosten te moeten dekken. Op die manier kon de huur verder betaald worden, de hypotheek, de kredieten… En is er de mogelijkheid om de oplopende facturen wat onder controle te houden”, zegt Verhelst.

Het liberale Kamerlid wijst erop dat vooral bedrijven in zwaar getroffen sectoren, zoals de horeca, evenementensector en non-foodretailers, tevreden waren met deze regeling en hiervan gebruikmaakten. “Terwijl onze bedrijven nu nog steeds zwaar te lijden hebben onder deze crisis en wij signalen opvangen van liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen, blijken er toch problemen op het terrein bij het verkrijgen van een krediet”, zegt Verhelst.

Ze stelt zich dan ook de vraag of er plannen zijn om een nieuwe regeling uit te werken, gezien de huidige regeling geldt voor maximaal 9 maanden. Minister Van Peteghem bevestigt dat dit een bijzonder moeilijke periode is voor vele ondernemingen. Hij stelt dat banken goede oplossingen moeten bieden voor de ontleners. Hij stelt dat het dus aanbevolen is dat de bedrijven zo snel als mogelijk contact opnemen met hun bankier om individueel tot een oplossing te komen. Hij benadrukt ook dat het aan de banken is om hun rol op te nemen. “Herstelmaatregelen nemen en ondernemingen blijven ondersteunen bij een exitstrategie; het is noodzakelijk dat de regering werk maakt van zo’n herstelpakket, want het is broodnodig”, besluit Verhelst.