Vrouwelijk ondernemerschap nog meer promoten

Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag vestig ik graag de aandacht op een belangrijke resolutie van Open VLD om  “Vrouwelijk ondernemerschap nog meer te promoten”.

Ik ben fier dat onze resolutie nu donderdag in het federaal parlement wordt gestemd. 

Als vrouw, moeder, onderneemster en politica besef ik nog ten volle de noodzaak daarvan. Het doel is dat de regering een beleid ontwikkelt dat ondernemerschap even aantrekkelijk maakt voor vrouwen als voor mannen.

We zien de laatste jaren een positieve tendens waarbij (gelukkig!) meer vrouwen de stap naar het zelfstandig ondernemen durven zetten. Maar te vaak blijkt toch dat vrouwen die ondernemen meer hinder ondervinden dan mannen bij  bv. toegang tot kapitaal.

Verder moet er zeker komaf gemaakt worden met de vooroordelen wanneer het gaat over hun rol als moeder. 

Samen met mijn collega’s #MarianneVerhaert en #GoedeleLiekens ben ik ervan overtuigd dat vrouwen evenveel in hun mars hebben als mannen.  Door dat extra duwtje van coaching en informatieverlening kunnen ze gestimuleerd worden om hun drive, ambitie, talent en creativiteit om te zetten in ondernemerschap.

Bedoeling met de resolutie is om een heel concreet kader te scheppen dat alle vrouwen de gelegenheid geeft om onderneemster mét een privéleven te zijn. Want op de juiste manier omkaderd, kunnen ondernemerschap en vrouwenemancipatie een goed huwelijk zijn!

Met zeer concrete aanbevelingen roepen wij de regering op om blijvend werk te maken om vrouwen die willen ondernemen aan te moedigen zonder ze te bepamperen.

Net daarom ligt de focus niet exclusief op klassieke maatregelen gericht op minder werken en meer verlof, maar integendeel willen we het emancipatorische karakter van zelfstandig ondernemen beklemtonen. Nu ontbreekt dat vaak. Verder verbindt de overheid zich tot een flankerend beleid, komen er verbindings- en bemiddelingspersonen en zal er actief worden gezocht naar rolmodellen.

Jullie, lezers van mijn posts, geven mij vaak erkenning voor wat ik doe als ondernemer of politica. Superdank! Meestal door te liken of delen, maar nu kan je tot woensdag dit ook doen door te klikken op onderstaande link van de ondernemersnieuwsbrief “Made In” -waar vrouwelijke onderneemsters vandaag in de bloemetjes worden gezet- en mijn naam op te geven als inspirerende onderneemster in de regio.

Wie is de meest inspirerende vrouwelijke onderneemster in onze regio? – Made in (made-in.be)