Wetsvoorstel betreffende het vervoer van industrieel personeel aan boord van vaartuigen opgenomen in Belgische regelgeving

Er wordt dagelijks gevaren tussen onze havens en verschillende offshore installaties. Dit gebeurt onder andere voor de bouw en het onderhoud van deze installaties. Speciale, hiervoor ontworpen vaartuigen voeren deze tochten uit. Deze boten kunnen meer dan 12 passagiers meenemen en hierdoor werden ze initieel gecatalogeerd als passagiersvaartuigen.

Aangezien de vereisten voor zo’n passagiersvaartuig te streng zijn voor deze vaartuigen en het personeel aan boord gewend is van op zee te werken, werd binnen de Internationale Maritieme Organisatie richtsnoeren aangenomen waaraan het industrieel personeel moet voldoen om niet als passagier te worden aangeduid.
Zij moeten onder andere een verplichte medische check ondergaan en een verplichte cursus veiligheid op zee volgen. Onze buurlanden hadden deze richtsnoeren reeds geïmplementeerd in hun nationale wetgeving. Om geen concurrentieel nadeel voor onze havens te creëren werden deze richtsnoeren vanaf 1 september in de Belgische regelgeving opgenomen.