Commissieverdeling Kamer

De commissieverdeling van onze federale parlementsleden staat op punt.
Commissies zijn gespecialiseerde groepen die over de partijgrenzen heen op een bepaald thema werken. De verdeling van deze thema’s gebeurde op basis van expertise en interesses van onze parlementsleden.

Kathleen zal de Commissie Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda voor haar rekening nemen. Voor de Commissies Herziening Grondwet en Energie, Leefmilieu en Klimaat is zij plaatsvervangend lid. Open Vld mocht ook één commissievoorzitter naar voren schuiven. Deze taak is weggelegd voor Vincent Van Quickenborne. Hij zal de commissievergaderingen rond de thema’s energie, leefmilieu en klimaat voorzitten.

De andere commissies werden als volgt verdeeld:

  • Robby De Caluwé: Commissie Gezondheid en Gelijke kansen
  • Patrick Dewael: Commissie Herziening Grondwet
  • Katja Gabriëls: Commissie Justitie
  • Egbert Lachaert: Commissie Sociale Zaken
  • Christian Leysen: Commissie Financiën en Begroting
  • Goedele Liekens: Commissie Buitenlandse Betrekkingen
  • Tim Vandenput: Commissie Landsverdediging en Commissie Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken
  • Marianne Verhaert: Commissie Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen