Belgisch relanceplan

Geachte heer de minister, mevrouw de voorzitster,

Deze week wordt de definitieve versie van het Belgische relanceplan ingediend bij de Europese Commissie.

Het is een goede zaak dat we die deadline halen.

Het is immers een plan om aanspraak te maken op 5,9 miljard Europees geld.

Geld dat we goed én doordacht moeten besteden in projecten die we ook moeten kunnen realiseren.

En hier uit ik al mijn bezorgdheid

Wie zal de werf van de relance bemannen?

 Een relanceplan betekent

  • de start van de hefboom voor onze economie.
  • Een katalysator voor aanvullende investeringen door onze deelstaten.
  • En dé kans voor de omslag naar een digitale & meer duurzame toekomst!

De 2 speerpunten van de EU en van ons plan die vol staat van investeringsprojecten, zoals

  • Renoveren en energie zuinig maken van overheidsgebouwen,

– infrastructuurwerken & laadpalen voor elektrische wagenpark,

  • ontwikkeling van groene waterstof
  • middelen ten voordele van cyber security
  • ….

En we moeten ook broodnodig onze zichtbare achterstand in de publieke investeringen wegwerken. 

Maar naast die investeringen moet het plan ons land ook dringend toekomstgericht hervormen.

Ik denk daarbij vooral aan de werkzaamheidsgraad die dringend moet opgekrikt worden.

Daarvoor is een activerend beleid nodig, die onze inactieven motiveert om aan de slag te gaan in een haalbare formule, mee opleidt en vormt in de richting van de noden die bestaan op de arbeidsmarkt.

België kent vandaag al een hoge vacaturegraad en een krappe arbeidsmarkt, maar heeft veel inactieven en ook te weinig mensen die zich bijscholen.

Daarbij zal door de relanceplannen de vraag naar gekwalificeerde arbeidskrachten in gans Europa stijgen.

Daarom mijn vragen:

  • Welke toekomstgerichte hervormingen plant u op de arbeidsmarkt?
  • Zullen er voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten zijn om dit relanceplan betaalbaar en binnen de tijd uit te voeren?

Want ik hoop echt dat er voor een toekomstgerichte activeringsbeleid snel een concreet actieplan komt en naar gehandeld wordt. 

Dit is nodig voor ons land, ons relanceplan, maar evenzeer voor onze begroting en dat het niet bij goede intenties blijft.

Als ondernemer besef ik elke dag dat je in je bedrijf met geld niets bent zonder gemotiveerde werknemers.  Mijn motto in het bedrijf is daarom steevast ons ethische GPS : Gedreven Positief Samen.

Ook u en de Premier namen vaak het woord “samen” in de mond.

Ik hoop dan ook dat verantwoordelijkheid niet alleen bij de politiek wordt gelegd, maar dat iedereen meewerkt om deze arbeidskrapte op te lossen en ook werken meer beloond wordt.