ziekteverleden wordt “sneller” vergeten voor gewaarborgd inkomen!

Belangrijke doorbraak ! Het recht om vergeten te worden wordt uitgebreid naar de verzekering gewaarborgd inkomen zoals dit vandaag reeds geldt voor de schuldsaldoverzekering. We hebben met de meerderheidspartijen een akkoord bereikt over het voorstel dat ik samen met @Robby De Caluwé ingediend heb.
Concreet betekent dit dat de verzekeraar voor een polis gewaarborgd inkomen na termijn geen rekening mag houden met het ziekteverleden van de cliënt. Daardoor zal wie genezen is van kanker of een diabetespatiënt sneller én gemakkelijker een inkomensverzekering kunnen afsluiten. Zeer positief is dat door dit wetsvoorstel ex-kankerpatiënten kunnen ondernemen en zich als zelfstandige kunnen verzekeren met een gewaarborgd inkomen in geval van een persoonlijke tegenslag. Zo hebben ze -wanneer ze genezen zijn verklaard- terecht een vrije jobkeuze, door de gelijke behandeling als deze van niet-kankerpatiënten in de prijsbepaling van de verzekeringscontracten.n. Menselijk. Eerlijk. Belangrijk. https://lnkd.in/evCfCcCq